• کارگاه تدوین خبر ترجمان دانش
    زمان: چهارشنبه 1401/04/08 ساعت: 9 الی 13 مدرس : سرکار خانم دکتر پروانه رحیمی مقدم مکان : سالن اجتماعات شاملو