سه شنبه ٠٣ اسفند ١٣٩٥
لطفا از مرور گر Fire Fox _ Chrome استفاده نمایید
اخبار
 • دسترسی آزمايشی (Trial) ناشر Sage
  دسترسی آزمايشی (Trial) ناشر Sage

 • دسترسی آزمايشی به مجموعه BMJ
  دسترسی آزمايشی به مجموعه BMJ

 • لیست مجلات نامعتبر علمی
  لیست مجلات نامعتبر علمی

 • دسترسی آزمایشی (Trial) به مجموعه تصميم‌سازی بالينی Essential Evidence Plus
  دسترسی آزمایشی (Trial) به مجموعه تصميم‌سازی بالينی Essential Evidence Plus

 • دسترسی به منابع Emerald به صورت آزمایشی
  دسترسی به منابع Emerald به صورت آزمایشی

دانشگاه علوم بهزیستی و ...اطلاعات تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمعاونت درمان/مراکز درمانیمدیریت امور دانشجویی فرهنگینقشه سایت دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences