سرپرست  اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی

سرکار خانم دکتر عطیه اشتری

رشته تحصیلی : گفتاردرمانی

مرتبه علمی: استادیار

آدرس پستي: تهران، اوين، خ كودكيار، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، ساختمان فارابی، طبقه دوم ،اتاق 215

مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و ارتباطات  

تلفن محل كار: 71732825 

پست الكترونيكي: at.ashtari@uswr.ac.ir

 پروفایل علم سنجی

رزومه