آدرس : اوین بلوار دانشجو، خیابان کودکیار، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی ، ساختمان فارابی ، طبقه دوم 
برای ارتباط با مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی  با شماره تلفن های زیر تماس بگیرید:
71732814- 021 و  71732825 - 021
فکس:    22180109 - 021