يکشنبه ١٠ مهر ١٤٠١
اخبار
 

دکتر عطیه اشتری

رئیس انتشارات

رزومه(cv)


 

 پرستو تاجیک 

 کارشناس انتشارات 

 

 

   فائزه بنی احمدی 

   کارشناس انتشارات 

 

 

 

   بهناز نوعی یگانه 

کارشناس انتشارات

صفحه اصلی دانشگاهاطلاعات تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمعاونت درمان/مراکز درمانیمدیریت امور دانشجویی فرهنگینقشه سایت

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences