صفحه اصلي > درباره ما > کارشناسان کتابخانه  
سه شنبه ٠٥ مرداد ١٤٠٠
اخبار
کارشناسان کتابخانه
 

 

 

طلیعه ظریفیان

سرپرست کتابخانه مرکزی

مرضیه گلچین

مدیر بانکهای اطلاعاتی

     

  فهيمه باقرنژاد جاويد

 کارشناس بخش سازماندهی منابع

سمیرا ساریخانی   

کارشناس بخش سازماندهی منابع

پریسا رجبی  
کارشناس سازماندهی پایان نامه ها و طرحهای پژوهشی

 نسرین ربیعی 
کارشناس سایت اطلاع رسانی

معصومه خواک 

کارشناس میز امانت کتابخانه مرکزی  

  


 

 

 

 

                                                                                                                           
                                                 

 

                                                                                                                                                    

                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                              

 

صفحه اصلی دانشگاهاطلاعات تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمعاونت درمان/مراکز درمانیمدیریت امور دانشجویی فرهنگینقشه سایت

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences