يکشنبه ٠٤ مهر ١٤٠٠
اخبار
آخرین اخبار
 

 

اهداف و خط مشی کتابخانه  دیجیتال دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

استفاده از منابع جدید اطلاعاتی نظیر منابع الکترونیکی یکي از متداول ترين راههاي دستيابي به اطلاعات علمي جديد است . بدنبال اضافه شدن اين نوع منابع به مجموعه کتابخانه ها ، سياستهاي کلي ، برنامه ها و اهداف کتابخانه ها نيز دستخوش تغييراتي شده است . بدليل تفاوتهاي ساختاري منابع الكترونيكي با مجموعه هاي سنتي در كتابخانه ها ، لازم است چارچوب كلي ارائه خدمات مربوط به اين منابع تعيين و تدوين گردد . آيين نامه حاضر با هدف بهبود ارائه خدمات و رعايت حقوق مالكيت فكري و مسائل حقوقي مربوط به استفاده از منابع الكترونيكي تدوين شده است. یکی از مهمترین اهداف کتابخانه دیجیتال ارتقاء کیفیت ارائه خدمات به کاربران ، به خصوص از طریق حذف موانع زمانی و مکانی است . همچنین کمک به ارتقاء سطح کیفی آموزش و پژوهش در دانشگاه از طریق تامین منابع اطلاعاتی

در جهت ارائه خدمات از راه دور در راستای رسالت و ماموریت دانشگاه علوم پزشکی اهداف کتابخانه دیجیتال به شرح زیر:

1-   ارائه خدمات از راه دور مرجع جهت راهنمایی، آموزش و توانمندسازی جامعه دانشگاهی

2-   ایجاد دسترسی منابع الکترونیکی معتبر و به‌روز به زبان فارسی و لاتین به جامعه دانشگاهی

3-   پشتیبانی از پژوهش و آموزش در راستای اهداف، رسالت و ماموریت دانشگاه

4-   استفاده از فناوریهای نو و به روزرسانی مهارتهای کتابداران جهت ارائه هر چه بهتر و بیشتر خدمات به جامعه دانشگاهی

5-    پرورش نیروی متخصص در حوزه کتابخانه دیجیتال و استفاده و جستجوی منابع الکترونیکی

6-   تامین و تجهیز فضای مناسب جهت استفاده بهینه از منابع الکترونیکی

7-   برگزاری دوره ها و کارگاههای آموزشی مداوم برای استفاده منابع الکترونیکی

فراهم آوری و گردآوری مواد کتابخانه ای الکترونیکی و ارائه خدمات دسترس پذیری منابع و اطلاعات علمی مورد نیاز پژوهشگران دانشگاه راهنمایی و آموزش کاربران در بازیابی و استفاده از منابع اطلاعاتی و ارائه خدمات اطلاع رسانی و مرجع به کلیه مراجعان به صورت آنلاین و پست الکترونیکی تهیه محتوا و روزآمد سازی وب سایت کتابخانه الکترونیک

تهیه فایل راهنما و بروشور به منظور اطلاع رسانی کاربران از منابع و خدمات کتابخانه الکترونیک مدیریت و نظارت بر نرم افزار جامع کتابخانه ای تحت شبکه دانشگاه تدوین خط مشی و آیین نامه­ های لازم در ارتباط با فعالیت­­های کتابخانه الکترونیک و تهیه برنامه­­ های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت.

افراد مجاز به استفاده از کتابخانه های الکترونیکی

 -1 استفاده از امکانات کتابخانه در درجه اول به اعضاء هیأت علمی، دانشجویان و کارکنان دانشگاه امکان پذیر میباشند.

تبصره 1: اعضاء هیأت علمی سایر دانشگاهها و کارمندان غیر رسمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، با ارائه معرفی نامه از دانشگاه محل خدمت خود میتوانند با رعایت این آیین نامه از کتابخانه استفاده کنند. این قبیل کاربران متعهد می گردند تا در تحقیقات خود اقدام به ذکر نام دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  به عنوان یکی از رفرنسهای تحقیقات خود علاوه بر مرجع استفاده شده، نمایند.

تبصره 2: برای استفاده موردی از کتابخانه الکترونیک ارائه معرفی نامه رسمی یا کارت شناسایی معتبر امکان پذیر خواهد بود. بدیهی است در این صورت استفاده از منابع الکترونیک صرفاً در محل کتابخانه و در ساعات تعیین شده امکانپذیر میباشد.

تبصره 3: با توجه به اینکه حقوق معنوی پدید آورنده محدود به زمان و مکان نیست و غیر قبال انتقال است لذا استفاده کنندگان از منابع دیجیتال مکلف به رعایت حقوق معنوی پدیدآورندگان آثار میباشند در غیر اینصورت برابر ماده 3 رفتار میگردد.

1-2 سوء استفاده از کارت دانشجویی، معرفی نامه ها و کارت شناسایی دانشگاه جهت استفاده از کتابخانه الکترونیک، موجب محروم شدن فرد یا افراد متخلف از کلیه خدمات کتابخانه ها اعم از الکترونیک و غیرالکترونیک دانشگاه به مدت یک سال خواهد شد و چنانچه استفاده غیر مجاز از کتابخانه ها منجر به وارد آمدن خساراتی هم باشد، برابر ماده 3 این آیین نامه رفتار خواهد شد.

-2 جبران خسارت

2-1 چنانچه کاربران دانشگاه اقدام به استفاده غیرمجاز نمایند ، فرد یا افراد متخلف، برابر قوانین حمایت از حقوق مولفان و مصنفان موظف به پرداخت کلیه خسارات حاصله به دانشگاه میباشند. همچنین مراتب به مدیریت کتابخانه جهت اخذ تصمیم مقتضی )تذکر شفاهی، درج در پرونده، گزارش به کمیته انظباطی( گزارش گردیده و کتابخانه تا زمان تعیین تکلیف، از ارائه هرگونه خدمات به استفاده کننده معذور میباشد.

3-2 چنانچه در اثر سوءاستفاده از منابع دیجیتالی یا جعل آن و یا عدم رعایت قوانین حق مولف و کپی رایت  خسارتی به فرد یا افرادی) داخل یا خارج از دانشگاه (وارد آید، فرد متخلف شخصا متعهد و مسئول جبران خسارات حاصله برابر قانون حقوق مولفان و مصنفان 1331 خواهد بود و دانشگاه در این مورد هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت. علاوه بر آن دانشگاه میتواند جهت جبران خسارت مادی و معنوی وارد شده خود با مراجعه به مراجع رسمی دادگستری برابر ماده 31 قانون حق مولفان و مصنفات 1331 علیه فرد یا افرادسوءاستفاده کننده اقدام نماید.

-3 مفاد این آئین نامه، حسب مورد برای کلیه استفاده کنندگان از کتابخانه اعم از اعضای هیات علمی، کارکنان، دانشجویان و افراد غیر وابسته به دانشگاه لازم الاجرا است.تبصره 1: هرگونه تغییر در متن این آئین نامه منوط به پیشنهاد شورای رؤسای کتابخانه ها و تصویب شورای پژوهشی دانشگاه میباشد.ماده 3 قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان 1348

این مسئولیت اضافه بر مواردی است که در قانون مجازات اسلامی برای افراد مورد شناسایی قرار گرفته است برابر ماده 527 این قانون هر کس مدارک اشتغال به

تحصیل دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتیداخل یا خارج از کشور یا ارزشنامههای تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده

قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، بهحبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.

 

ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردنیا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر

تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشتهای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد استفاده از منابع دیجیتالی در

دانشگاه علوم پزشکی ایران کاربر را مسئول اعمال خویش ساخته و دانشگاه میتواند برابر مقررات آموزشی با دانشجو رفتار نماید.

6The Digital Millennium Copyright Act Section 512(c)

7 ماده 23 قانون حقوق مولفاان و مصنفات 1348

 

بازگشت به صفحه اصلی

آخرین بروزرسانی :
1400/06/27
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1115 | کل بازدید : 844018 

           English

آنالیز مدارک علمی با وابستگی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی در سایت اسکوپوس

 

نظرسنجی
 
نظرتان در مورد نحوه ارائه مطالب اين سايت چگونه است؟

متوسط (11.49%)

10

بسیار خوب (40.23%)

35

ضعیف (40.23%)

35

خوب (8.05%)

7


تعداد کل اراء :(87)
صفحه اصلی دانشگاهاطلاعات تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمعاونت درمان/مراکز درمانیمدیریت امور دانشجویی فرهنگینقشه سایت

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences