يکشنبه ١٠ مهر ١٤٠١
اخبار
 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر مرضیه گلچین

مدیر کتابخانه دیجیتال 

ایمیل:

diglib@uswr.ac.ir

golchin@uswr.ac.ir

تلفن:

مستقیم:  71732818-021

 اپراتور:   22180083 -021 الی 22180095 -021 داخلی 2818

صفحه اصلی دانشگاهاطلاعات تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمعاونت درمان/مراکز درمانیمدیریت امور دانشجویی فرهنگینقشه سایت

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences