صفحه اصلي > درباره ما > کارشناسان کتابخانه  
چهارشنبه ٠٢ اسفند ١٣٩٦
اخبار
فهرست دانشمندان 1% پُراستناد برتر
دوره الکترونيک آموزش پژوهشBMJ
داور مجلات Publons
دسترسی آزمایشی به Jove
رونمایی از 12 سامانه علمی وزارت بهداشت

آنالیز مدارک علمی با وابستگی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در سایت اسکوپوس
فهرست مقالات دانشگاه که در 10% مجلات برتر براساس شاخص ارزشیابی SJR

 

کارشناسان کتابخانه
 

 

 

فرشته مخبر دزفولی

سرپرست کتابخانه مرکزی

مرضیه گلچین

مدیر بانکهای اطلاعاتی

     

  فهيمه باقرنژاد جاويد

 کارشناس بخش سازماندهی منابع

سمیرا ساریخانی   

کارشناس بخش سازماندهی منابع

پریسا رجبی  
کارشناس سازماندهی پایان نامه ها و طرحهای پژوهشی

 نسرین ربیعی 
کارشناس سایت اطلاع رسانی

معصومه خواک 

کارشناس میز امانت کتابخانه مرکزی  

 

  پریسا کرمانی زاده  

کارشناس کتابخانه مرکزی

 

 

 

 

                                                                                                                           
                                                 

 

                                                                                                                                                    

                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                              

 

دانشگاه علوم بهزیستی و ...اطلاعات تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمعاونت درمان/مراکز درمانیمدیریت امور دانشجویی فرهنگینقشه سایت دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences