صفحه اصلي > علم سنجی > علم سنجی 
دوشنبه ٢٨ اسفند ١٣٩٦
اخبار
کتاب برانوالد قلب
اطلس آناتومی Netter
دسترسی آزمایشی مجموعه Clinical Key Medical Education
سامانه علم سنجی دانشگاه های علوم پزشکی کشور
فهرست دانشمندان 1% پُراستناد برتر

آنالیز مدارک علمی با وابستگی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در سایت اسکوپوس
فهرست مقالات دانشگاه که در 10% مجلات برتر براساس شاخص ارزشیابی SJR

 

علم سنجی
 

علم سنجی یکی از رایج ترین روش های ارزیابی فعالیت های علمی است که با استفاده از آمار و فنون به ارزیابی علم و فن آوری می پردازد و عبارتست از:

 

1. شاخص های ارزيابي جايگاه تحقیقات  دانشگاه‌.

2. شاخص هاي ارزيابي كيفيّت تحقیقات‌  دانشگاه‌.

3. شاخص هاي  ارزيابي بهره‌وري علمي دانشگاه‌.

4. شاخص هاي  ارزيابي ميزان موفّقيّت دانشگاه‌ در دستیابی به اهداف آموزشي – پژوهشي خود.

5. شاخص هاي  شناسايي وضعيّت پيشرفت علمي دانشگاه در حوزه‌هاي موضوعي مختلف.

6. شاخص هاي  شناسايي مؤثّرترين عضو هيات علمي و پژوهشگر در دانشگاه در حوزه هاي موضوعي مختلف

 

دانشگاه علوم بهزیستی و ...اطلاعات تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمعاونت درمان/مراکز درمانیمدیریت امور دانشجویی فرهنگینقشه سایت دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences