صفحه اصلي > ثبت نام در کارگاه 
يکشنبه ٠٢ مهر ١٣٩٦
اخبار
دسترسی به بانک اطلاعاتی UpToDate
سامانه‌ی پیشینه‌ی پژوهش
دسترسی به بانک اطلاعاتی Ovid
بانک اطلاعات نشریات علوم پزشکی کشور
دسترسی به بانک اطلاعاتی Ulrich

آنالیز مدارک علمی با وابستگی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در سایت اسکوپوس
فهرست مقالات دانشگاه که در 10% مجلات برتر براساس شاخص ارزشیابی SJR

 

ثبت نام در کارگاه
 

فرم ثبت نام کارگاه
 نام :  *
 نام خانوادگی :  *
 مقطع تحصیلی
 *
 رشته تحصیلی
 *
 پست الکترونیک
 *
شماره دانشجویی
 *
 تلفن همراه
 *
 نام کارگاه/کارگاه ها
 *
تصویر فیش بانکی
   
آدرس
 
   
   
دانشگاه علوم بهزیستی و ...اطلاعات تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمعاونت درمان/مراکز درمانیمدیریت امور دانشجویی فرهنگینقشه سایت دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences