صفحه اصلي > لیست کارگاههای آموزشی  
جمعه ٠٣ آذر ١٣٩٦
اخبار
سامانه منبع‌یابResource Finder
دسترسی آزمایشی به EBSCO
دسترسی آزمایشی به DynaMed Plus
دسترسی آزمایشی به ناشر Nature
دسترسی به بانک اطلاعاتی UpToDate

آنالیز مدارک علمی با وابستگی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در سایت اسکوپوس
فهرست مقالات دانشگاه که در 10% مجلات برتر براساس شاخص ارزشیابی SJR

 

لیست کارگاههای آموزشی
 

 

ردیف

عنوان کارگاه

تاریخ

ساعت

مکان

نام مدرس

1

Web of Science

26/06/96

9-13

اساتید

خانم الهیار (شرکت فرآیدا)

2

OVID

04/07/96

9-13

اساتید

خانم ایلخانی(شرکت نسیم ایمان)

3

Elsevier

17/07/96

9-13

اساتید

خانم الهیار (شرکت فرآیدا)

4

Web of Science

22/07/96

9-13

اساتید

خانم الهیار (شرکت فرآیدا) برگزار نمی شود

5

 ProQuest

09/08/96

10-12

اساتید

خانم الهیار (شرکت فرآیدا)

 

 

 

 

 

کارگاههای توانمند سازی 

 

فرم ثبت نام

دانشگاه علوم بهزیستی و ...اطلاعات تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمعاونت درمان/مراکز درمانیمدیریت امور دانشجویی فرهنگینقشه سایت دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences