صفحه اصلي > لیست کارگاههای آموزشی  
دوشنبه ٢٦ آذر ١٣٩٧
اخبار
لیست کارگاههای آموزشی
 

 

 

 

کارگاههای جستجو منابع الکترونیک  سال 97 

 

در صورت نرسیدن به حد نصاب کارگاه برگزار نخواهد شد.

 کارگاهها در سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه برگزار می شود  

ردیف

عنوان کارگاه

تاریخ برگزاری          

1

کارگاههای جستجو منابع الکترونیک

(Web of Science)

15/07/97

2

کارگاههای جستجو منابع الکترونیک

(Elsevier)

1/08/97

3

کارگاههای جستجو منابع الکترونیک

(OVID)

 

4

کارگاههای جستجو منابع الکترونیک

(Scopus)

1/08/97

5

کارگاههای جستجو منابع الکترونیک(Clinical key)                                          

برگزار نمی شود 

 

6

کارگاههای جستجو منابع الکترونیک   (ProQuest)                                                 

 

30/08/97

7

کارگاههای جستجو منابع الکترونیک(UptoDate)                                            

 

 

8

کارگاههای جستجو منابع الکترونیک                                                (سامانه نوپا)

 

 

 

 

 

فرم ثبت نام

دانشگاه علوم بهزیستی و ...اطلاعات تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمعاونت درمان/مراکز درمانیمدیریت امور دانشجویی فرهنگینقشه سایت

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences