صفحه اصلي > لیست کارگاههای آموزشی  
يکشنبه ٠٢ مهر ١٣٩٦
اخبار
دسترسی به بانک اطلاعاتی UpToDate
سامانه‌ی پیشینه‌ی پژوهش
دسترسی به بانک اطلاعاتی Ovid
بانک اطلاعات نشریات علوم پزشکی کشور
دسترسی به بانک اطلاعاتی Ulrich

آنالیز مدارک علمی با وابستگی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در سایت اسکوپوس
فهرست مقالات دانشگاه که در 10% مجلات برتر براساس شاخص ارزشیابی SJR

 

لیست کارگاههای آموزشی
 

 

ردیف

عنوان کارگاه

تاریخ

ساعت

مکان

نام مدرس

1

Web of Science

26/06/96

9-13

اساتید

خانم الهیار (شرکت فرآیدا)

2

OVID

04/07/96

9-13

اساتید

خانم ایلخانی(شرکت نسیم ایمان)

3

Elsevier

17/07/96

9-13

اساتید

خانم الهیار (شرکت فرآیدا)

4

Web of Science

22/07/96

9-13

اساتید

خانم الهیار (شرکت فرآیدا)

5

Elsevier

09/08/96

9-13

اساتید

خانم الهیار (شرکت فرآیدا)

 

 

 

 

 

کارگاههای توانمند سازی 

 

فرم ثبت نام

دانشگاه علوم بهزیستی و ...اطلاعات تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمعاونت درمان/مراکز درمانیمدیریت امور دانشجویی فرهنگینقشه سایت دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences