صفحه اصلي > راهنماهای آموزشی  
شنبه ٠١ ارديبهشت ١٣٩٧
اخبار
لیست کتاب‌های انتشارات بین‌المللی Springer & Palgrave Macmillan
سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران
(ويرايش 7) روماتولوژی Hochberg
(ويرايش 6) فيزيولوژی گوارش Said
(ويرايش 2) اطلس جراحی قلب Sellke

آنالیز مدارک علمی با وابستگی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در سایت اسکوپوس
فهرست مقالات دانشگاه که در 10% مجلات برتر براساس شاخص ارزشیابی SJR

 

راهنماهای آموزشی
 
   دانلود فایل : راهنماي_جستجو_سيويليکا.pdf           حجم فایل 1300 KB
   دانلود فایل : web of science new ppt.pdf           حجم فایل 10230 KB
   دانلود فایل : wiley.pdf           حجم فایل 35697 KB
   دانلود فایل : springer [compatibility mode].pdf           حجم فایل 7582 KB
   دانلود فایل : pubmed.pdf           حجم فایل 2263 KB
   دانلود فایل : uptodate.pdf           حجم فایل 19630 KB
   دانلود فایل : ovid presentation.pdf           حجم فایل 631 KB
   دانلود فایل : ck_userguide_version2.01.pdf           حجم فایل 17267 KB
   دانلود فایل : scopus_auth_or_profile_correction.pdf           حجم فایل 2965 KB
   دانلود فایل : manual_orcid.pdf           حجم فایل 339 KB
دانشگاه علوم بهزیستی و ...اطلاعات تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمعاونت درمان/مراکز درمانیمدیریت امور دانشجویی فرهنگینقشه سایت دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences