صفحه اصلي > راهنماهای آموزشی  
جمعه ٠٣ آذر ١٣٩٦
اخبار
سامانه منبع‌یابResource Finder
دسترسی آزمایشی به EBSCO
دسترسی آزمایشی به DynaMed Plus
دسترسی آزمایشی به ناشر Nature
دسترسی به بانک اطلاعاتی UpToDate

آنالیز مدارک علمی با وابستگی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در سایت اسکوپوس
فهرست مقالات دانشگاه که در 10% مجلات برتر براساس شاخص ارزشیابی SJR

 

راهنماهای آموزشی
 
   دانلود فایل : راهنماي_جستجو_سيويليکا.pdf           حجم فایل 1300 KB
   دانلود فایل : web of science new ppt.pdf           حجم فایل 10230 KB
   دانلود فایل : wiley.pdf           حجم فایل 35697 KB
   دانلود فایل : springer [compatibility mode].pdf           حجم فایل 7582 KB
   دانلود فایل : pubmed.pdf           حجم فایل 2263 KB
   دانلود فایل : uptodate.pdf           حجم فایل 19630 KB
   دانلود فایل : ovid presentation.pdf           حجم فایل 631 KB
   دانلود فایل : ck_userguide_version2.01.pdf           حجم فایل 17267 KB
   دانلود فایل : scopus_auth_or_profile_correction.pdf           حجم فایل 2965 KB
   دانلود فایل : manual_orcid.pdf           حجم فایل 339 KB
دانشگاه علوم بهزیستی و ...اطلاعات تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمعاونت درمان/مراکز درمانیمدیریت امور دانشجویی فرهنگینقشه سایت دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences