صفحه اصلي > فايل هاي راهنما 
دوشنبه ٢٦ آذر ١٣٩٧
اخبار
فايل هاي راهنما
 

فایلها را از قسمت زیر دانلود کنید :

   دانلود فایل : googlescholarprofile.pdf           حجم فایل 336 KB
   دانلود فایل : scopus_auth_or_profile_correction.pdf           حجم فایل 2965 KB
   دانلود فایل : researcherid.pdf           حجم فایل 2469 KB
   دانلود فایل : manual_orcid.pdf           حجم فایل 339 KB
دانشگاه علوم بهزیستی و ...اطلاعات تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمعاونت درمان/مراکز درمانیمدیریت امور دانشجویی فرهنگینقشه سایت

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences