چهارشنبه ٢٢ آذر ١٣٩٦
آخرین بروز رسانی 1396/09/11ساعت 13:00
اخبار
 • دسترسی آزمایشی به JAMA
  دسترسی آزمایشی به JAMA

 • دسترسی آزمایشی به Emerald
  دسترسی آزمایشی به Emerald

 • سامانه منبع‌یابResource Finder
  سامانه منبع‌یابResource Finder

 • سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی دانشگاه
  سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی دانشگاه

 • دسترسی آزمایشی به EBSCO
  دسترسی آزمایشی به EBSCO

 


دانشگاه علوم بهزیستی و ...اطلاعات تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمعاونت درمان/مراکز درمانیمدیریت امور دانشجویی فرهنگینقشه سایت دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences