• بازدید شبانه رئیس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و تقدیر از کادر درمانی شیفت شب مرکز روانپزشکی رازی (امین آباد)
 • اطلاعیه شماره 4ـ پذیرفته شدگان مقطع دکتری Ph.D - سال تحصیلی 99 ـ 1398
 • اطلاعیه شماره 3ـ پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال تحصیلی 99 ـ 1398
 • اطلاعیه شماره 2ـ پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی سال تحصیلی 99 ـ 1398
 • بازدید سرزده رئیس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی
 • بیست و پنجمین شماره از دوره دوم مجموعه برگزيده مهمتـرين اخبار رسانه هاي همگاني منتشر شد
 • اطلاعیه شماره 1ـ پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد وزارت علوم سال تحصیلی 99 ـ 1398
اخبار دانشگاه
خدمات الکترونیکی
پیوندها