صفحه اصلي > علم سنجی > علم سنجی 
شنبه ٠١ ارديبهشت ١٣٩٧
اخبار
لیست کتاب‌های انتشارات بین‌المللی Springer & Palgrave Macmillan
سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران
(ويرايش 7) روماتولوژی Hochberg
(ويرايش 6) فيزيولوژی گوارش Said
(ويرايش 2) اطلس جراحی قلب Sellke

آنالیز مدارک علمی با وابستگی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در سایت اسکوپوس
فهرست مقالات دانشگاه که در 10% مجلات برتر براساس شاخص ارزشیابی SJR

 

علم سنجی
 

علم سنجی یکی از رایج ترین روش های ارزیابی فعالیت های علمی است که با استفاده از آمار و فنون به ارزیابی علم و فن آوری می پردازد و عبارتست از:

 

1. شاخص های ارزيابي جايگاه تحقیقات  دانشگاه‌.

2. شاخص هاي ارزيابي كيفيّت تحقیقات‌  دانشگاه‌.

3. شاخص هاي  ارزيابي بهره‌وري علمي دانشگاه‌.

4. شاخص هاي  ارزيابي ميزان موفّقيّت دانشگاه‌ در دستیابی به اهداف آموزشي – پژوهشي خود.

5. شاخص هاي  شناسايي وضعيّت پيشرفت علمي دانشگاه در حوزه‌هاي موضوعي مختلف.

6. شاخص هاي  شناسايي مؤثّرترين عضو هيات علمي و پژوهشگر در دانشگاه در حوزه هاي موضوعي مختلف

 

دانشگاه علوم بهزیستی و ...اطلاعات تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمعاونت درمان/مراکز درمانیمدیریت امور دانشجویی فرهنگینقشه سایت دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences