صفحه اصلي > آرشیو اخبار 
چهارشنبه ٢٢ آذر ١٣٩٦
اخبار
دسترسی آزمایشی به JAMA
دسترسی آزمایشی به Emerald
سامانه منبع‌یابResource Finder
دسترسی آزمایشی به EBSCO
دسترسی آزمایشی به DynaMed Plus

آنالیز مدارک علمی با وابستگی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در سایت اسکوپوس
فهرست مقالات دانشگاه که در 10% مجلات برتر براساس شاخص ارزشیابی SJR

 

آرشیو اخبار
 


دسترسی آزمایشی به JAMA
دسترسی آزمایشی به JAMA
 ١٣٩٦/٠٩/١١ - نظرات : ٠متن کامل >>
دسترسی آزمایشی به Emerald
دسترسی آزمایشی به Emerald
 ١٣٩٦/٠٩/١١ - نظرات : ٠متن کامل >>
سامانه منبع‌یابResource Finder
سامانه منبع‌یابResource Finder
 ١٣٩٦/٠٩/٠١ - نظرات : ٠متن کامل >>
دسترسی آزمایشی به EBSCO
دسترسی آزمایشی به EBSCO
 ١٣٩٦/٠٨/٠٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
دسترسی آزمایشی به DynaMed Plus
دسترسی آزمایشی به DynaMed Plus
 ١٣٩٦/٠٨/٠٨ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعدی >>

دانشگاه علوم بهزیستی و ...اطلاعات تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمعاونت درمان/مراکز درمانیمدیریت امور دانشجویی فرهنگینقشه سایت دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences