صفحه اصلي > فصلنامه ها  
دوشنبه ٠٤ بهمن ١٣٩٥
اخبار
دسترسی آزمايشی (Trial) ناشر Sage
دسترسی آزمايشی به مجموعه BMJ
لیست مجلات نامعتبر علمی
دسترسی آزمایشی (Trial) به مجموعه تصميم‌سازی بالينی Essential Evidence Plus
دسترسی به منابع Emerald به صورت آزمایشی

آنالیز مدارک علمی با وابستگی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در سایت اسکوپوس

 

دانشگاه علوم بهزیستی و ...اطلاعات تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمعاونت درمان/مراکز درمانیمدیریت امور دانشجویی فرهنگینقشه سایت دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences